Tenisti hodnotili svoju činnosť

Na svojej členskej schôdzi dňa 29.1.2009 zhodnotil svoju činnosť v roku 2008 členovia tenisového klubu...

11. ročník Trnava Cup-u

Pred desiatimi rokmi (1998) sa hrala premiéra letného futbalového turnaja starších dorastencov Trnava Cup. Primát...