Prvá súťaž našich trojbojárov

Dňa 15.12.2007 sa konal Vianočný turnaj v tlaku na lavičke v Trnavskom Športovom centre POHODA . Súťažilo sa v troch kategóriách, celkovo štartovalo 30 pretekárov. V kategórii junior štartovali dvaja pretekári Ján Sobol vo váhovej skupine do 75 kg. Svojimi výkonmi 95 kg, 97,5 kg a 100 kg, obsadil v celkovom hodnotení piate miesto. Druhým pretekárom v juniorke bol Miloš Sýkora vo váhovej kategórii do 82,5 kg. Svojimi výkonmi 105 kg,107,5 kg a 112,5 kg, obsadil celkové šieste miesto a ako posledným pretekárom v kategórii open bol Miroslav Bartek vo váhovej kategórii do 75 kg. Svojimi výkonmi 125 kg, 130 kg a 135 kg prispel ku kvalitnému výkonu našej výpravy. Mali sme ešte jedno želiezko v ohni a tým bol Ondrej Kmošena, ale zranenie mu neumožňovalo štartovať na tejto súťaži.
Pár slov o našom novovzniknutom oddiely B.A.S.T. celý názov oddielu znie ŠK Blava ( B:A.S.T.) – benchpress a silový trojboj . Našou federáciou je AWPC – Slovakia , je to amatérske svetové združenie , silového trojboju a tlaku ľahu na lavičke. Oddiel pozostáva z piatich členov , pretekári : Miloš Sýkora , Ján Sobol , Miroslav Bartek , Ondrej Kmošena ( asistent trénera ) , Ladislav Hricišče ( tréner ). Naša organizácia je amatérskou organizáciou a chceme svojim pôsobením a športovými výsledkami, zviditeľniť nielen seba a šport , ale aj samotnú obec Jaslovské Bohunice, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Týmto ďakujem všetkým členom oddielu a zástupcom obce Jaslovské Bohunice a hlavne starostovi obce Petrovi Ryškovi za prejavenú ochotu a ústretovosť k založeniu novovzniknutého oddielu.

Ondrej Kmošena, predseda B.A.S.T.