Výkonné výbory klubov v roku 2009

Na výročnej členskej schôdzi FK konanej 18.2.2009 boli zvolení členovia Výkonného výboru FK ŠK Blava v tomto zložení:
Štefan Matovič- predseda,
Miroslav Brunner – tajomník,
Jaroslav Kirinovič – pokladník,
Mgr. Daniel Horváth- koordinátor mládeže,
Roman Spěvák – koordinátor mládeže,
Juraj Matolek- propagácia klubu,
Peter Ryška, Marian Bača – členovia.

Tenisový klub:
Na základe rozširujúcej sa činnosti TK ŠK Blava bolo navrhnuté rozšíriť výbor TK na päť členov. Za členov výboru boli navrhnutí členovia TK, ktorí boli zvolení na výročnej členskej schôdzi dňa 29.1.2009 hlasovaním nasledovne a jednohlasne , ktorí si na svojom prvom zasadnutí VV zvolili tieto pracovné funkcie :
Ing. Podmaka Ľubomír – predseda
p. Maroš Ondrišek – tajomník
Ing. Lehuta Miroslav – koordinátor tenisovej ligy
Ing. Junas Martin – koordinátor mládeže
p. Matovičová Beáta – pokladníčka

Výkonný výbor ŠK Blava B.A.S.T.
Výkonný výbor bol zvolený na členskej schôdzi dňa 26.1.2009 v tomto zložení:
Predseda : Hricišče Ladislav
Tajomník : Ján Sobol
Pokladník : Sýkora Miloš

Výkonný výbor Vodáckeho klubu ŠK Blava , zostal na rok 2009 , nezmenený a bude naďalej pracovať v tomto zložení :

Koordinátor: Ing. Jozef Vrbovský
Predseda : Lenka Huttová
Tajomník : Andrej Janáček
Pokladník : Mgr. Lucia Bubánová
Kontrolór : Tomáš Mikuš

Výkonný výbor Veterán klubu bol zvolený na výročnej členskej schôdzi dňa 29.11.2008 v tomto zložení :
Mgr. Daniel Horváth – predseda
Ing. Martin Junas – tajomník
Ing. Jozef Čápka – pokladník

Výkonný výbor Stolnotenisového klubu pracuje v tomto zložení od 17.1.2009, kedy bol zvolený členskou schôdzou STO :
Tibor Matovič – predseda
Ing. Jozef Čápka – tajomník
Ing. Miloš Rapant – pokladník

Beáta Matovičová