Kontakt

Športové kluby Blava 1928
Jaslovské Bohunice
Nová 340/1
919 30 Jaslovské Bohunice

IČO 42297869
DIČ 2024120846

bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava
č.ú.: 1169653001/5600

Mgr. Marek Juhász
Predseda FK ŠK Blava J. Bohunice

mobil 0905 623 988
telefón a fax 033 5592 691

e-mail
futbal@skblava.sk

Vladimír Krajčovič
Hospodár športového areálu ŠK Blava
mobil 0907 574 021

telefón 033 5592 690

e-mail
futbal@skblava.sk

[huge_it_maps id=“2″]