História

Prvé vzduchom plnené lopty sa do našich obcí dostali v rokoch 1924 – 1925. Predtým školáci kopali iba do lôpt urobených z handier. V roku 1927 sa pri bohunickom kostole uskutočnil prvý futbalový zápas. Neskôr sa hrávalo v Jaslovciach na Barine. Za reálny začiatok organizovaného športu v obci možno považovať rok 1928, kedy už Blavania mali skutočné futbalové mužstvo, ktoré zohralo v priebehu roka 15 futbalových stretnutí s mužstvami okolitých dedín. Mužstvo už malo aj riadne dresy – biele so zeleným pruhom na prsiach – a niektorí hráči už vlastnili aj originálne futbalové kopačky. Futbalovým stretnutiam nechýbala ani pravá divácka atmosféra. Diváci v hojnom počte vždy lemovali ihrisko zo všetkých strán. Spočiatku malo futbalové mužstvo problémy najmä s ihriskom. Nenašiel sa vhodný pozemok, na ktorom by sa mohlo vybudovať trvalé ihrisko. V roku 1932 nastupujú hráči na zápasy v bielo-zelených dresoch s nápisom ŠK Blava.