O pohár starostu súťažili aj najmladší tenisti

V rámci tenisového turnaja o Pohár starostu sa tenisovým „dospelákom“ a rodičom predstavili aj žiaci tenisovej školy, ktorá v obci pôsobí piaty mesiac. Už v rámci tréningov sa v poslednom týždni rozohrali žiacke turnaje v troch vekových kategóriách a v sobotu odohrali svoj finálový zápas najstarší žiaci. V exhibícii sa predviedli ešte víťazí dvoch mladších vekových kategórii žiactva a svojou hrou očarili najmä tí najmenší.

Zážitky a spomienky na prvé zápasy a turnaje zostanú v pamäti detí často až do dospelosti aj preto, že pocity z víťazstiev i porážok sú pre deti často významnejšie ako pre dospelých hráčov. Pre deti, ale aj pre trénera prvé zápasy predstavujú aj určité potvrdenie miery predpokladaného talentu, usilovnosti, psychickej odolnosti a perspektívy ďalšieho tenisového rozvoja každého jednotlivca.

Zo šesťčlennej skupiny najmenších detí sa najskôr predstavili dve najmladšie a najtalentovanejšie dievčatká – Patrícia Junasová a Alexandra Mrvová – ktorých telesná výška je rovnaká ako výška siete, ale názorne ukázali aké významné je začínať s tenisom už vo veku 6 rokov. V skupine 8 a 9-ročných trénuje 8 detí a vo finále sa stretli Laura Maluniaková a Vlado Hrabovský, ktorý prekvapujúco vyhral; obaja tiež potvrdili solídny talent pre ďalší tenisový rast. Päťčlennú skupinu 10 a 11-ročných vyhral Ondrej Zachar, ktorý vo finále tesne porazil Nicol Ďuračkovú. V prestávke turnaja dospelých si proti sebe exhibične zahrali aj Ondrej Zachar a Vlado Hrabovský, v ktorom vyhral starší Ondrej. V týchto zápasoch sa potvrdilo, že v mladšom školskom veku niet väčších rozdielov medzi výkonnosťou chlapcov a dievčat. V skupine najstaršieho žiactva trénuje najviac – 13 detí – s prevahou dievčat, ktoré tiež dosahujú vyššiu výkonnosť ako chlapci, ale tu je to z iného dôvodu – chlapci sa v tomto veku už venujú iným športom, najmä futbalu. Vo finálovom zápase sa stretli Lenka Horváthová a Lucia Kirinovičová, ktoré v semifinále vyradili Máriu Mizerovú a Mareka Závodného. Obe finalistky dokázali, že za niekoľko mesiacov tréningu je možné zvládnuť základy techniky tenisu tak, že sa na ich hru už dá pozerať a môžu im závidieť aj mnohí dospeláci. Až prekvapujúco hladko zvíťazila Lucia, ktorá aj svojim prístupom k tréningu predčila takmer všetkých.

Fotogaléria
Ing. Ján Ondruška, tréner tenisovej prípravky