Výkonný výbor paragl. klubu

Miroslav Matovič
Predseda výkonného výboru paraglidingového  klubu ŠK Blava 1928

Lenka Matovičová

člen VV

Michaela Matovičová

člen VV