Výkonný výbor paragl. klubu

Miroslav Matovič
Predseda výkonného výboru paraglidingového  klubu ŠK Blava 1928