Výkonný výbor tenisového klubu

Ing. Luboš Bokor
Predseda tenisového klubu ŠK Blava 1928

Mgr. Ivana Michalicová
Člen tenisového klubu ŠK Blava 1928

Jana Remenárová
Člen tenisového klubu ŠK Blava 1928