Výkonný výbor tenisového klubu

JUDr. Matej Maček, LL.M.
Predseda tenisového klubu ŠK Blava 1928

Mgr. Ivana Michalicová
Člen tenisového klubu ŠK Blava 1928

Jana Remenárová
Člen tenisového klubu ŠK Blava 1928