Výkonný výbor tenisového klubu

Ing. Luboš Bokor
Predseda tenisového klubu ŠK Blava 1928

Ing. Marián Varga
Člen tenisového klubu ŠK Blava 1928

Ing. Mário Rapant
Člen tenisového klubu ŠK Blava 1928

Ing. Jozef Vlachovič
Člen tenisového klubu ŠK Blava 1928

Jana Holovičová
Člen tenisového klubu ŠK Blava 1928