Výkonný výbor futbalového klubu

Mgr. Marek Juhász
Predseda výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Jozef Kubiš
Pokladník výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Ing. Martin Junas
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Miroslav Gajarský
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Ján Belica
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Miroslav Mikyta
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Kontakty:
A mužstvo tréner: Marek Juhász – 0905 623 988

A mužstvo asistetnt trénera: Marek Maška-0905 501 655
A mužstvo vedúci : Peter Kaniščák – 0907 665 765
A mužstvo masér: Martin Gajarský
U19 tréner: Roman Maška – 0911 722 845
U15 tréner: Andrej Jurkas – 0908497 381
U13 tréner: Peter Rybanský – 0915 119 282

U11 tréner: Jakub Tomáška – 0907 313 986
U9 tréner: Matej Meško – 0911 967 861