Výkonný výbor futbalového klubu

Mgr. Marek Juhász
Predseda výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Jozef Kubiš
Pokladníkvýkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Pavol Rajnic
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Božena Krajčovičová
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Róbert Vavruš
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Ján Belica
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Marcela Čapkovičová
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Martin Junas
Člen výkonného výboru futbalového klubu ŠK Blava 1928

Kontakty:
A mužstvo tréner: Patrik Maron – 0907 751 183
A mužstvo vedúci : Jozef Kubiš – 0905 534 118
A mužstvo masér: Monika Hulíková
U19 tréner: Marek Juhász – 0905 623 988
U17 tréner: Luboš Vidlička
U15 tréner: Martin Machovič – 0918 269 012
U12 tréner: Marek Maška – 0905 501 655
U9 tréner: Matej Meško – 0911 967 861