Výkonný výbor B.A.S.T. klubu

Roman Hrčka
Predseda výkonného výboru B.A.S.T. klubu ŠK Blava 1928

Radoslav Tomašovič
Pokladník B.A.S.T. klubu ŠK Blava 1928