Výkonný výbor klubu futbalových veteránov

Stanislav Škoda
Predseda výkonného výboru futbalového veterán  klubu ŠK Blava 1928

Jozef Čápka

Pokladník výkonného výboru futbalového veterán  klubu ŠK Blava 1928