Výkonný výbor vodácko-turistického klubu

Mgr. Peter Bubán

kontakt:  peter.buban@enel.com     0910 / 674 805
Predseda výkonného výboru vodácko-turistického klubu ŠK Blava

Mgr. Magdaléna Malovcová

kontakt:    megymalovcova@gmail.com     0908 / 178 186
Tajomník a pokladník vodácko-turistického klubu ŠK Blava

Pavol Hudzovič:

kontakt: pavolhudzovic@gmail.com      0908 / 307883
Kontrolór výkonného výboru vodácko-turistického klubu ŠK Blava