Zmeny v Bast Klube

B.A.S.T. klub so zmenami v roku 2015 Na prvej členskej schôdzi B.A.S.T. klubu v roku 2015 prišlo ku veľmi významnej zmene, a to ku zmene...

Majstrovstvá Česka 2013

B.A.S.T. klub na Majstrovstvách Česka 2013 Dňa 27.4. 2013 sa konali Majstrovstvá Česka v tlaku na lavičke v Starých Krečanoch. Táto malá obec sa nachádza až pri...

B.A.S.T. na Majstrovstvách Slovenska

Dňa 20.4.2013 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke opäť ako aj minulý rok v kultúrnom dome v Galante. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Galanta...

Malí siláci

Dňa 1.decembra 2012 usporiadal BAST klub mikulášsku súťaž v silovom detskom trojboji. Súťaž sa konala v areáli bývalých kasární v Telocvični. Zúčastniť sa mohli všetky deti z Jaslovských Bohuníc,...