Činnosť ŠK Blava 1928 a poďakovanie za podporu

Činnosť ŠK BLAVA 1928 a poďakovanie za podporu športu
V apríli sa v priestoroch siene slávy na štadióne konala konferencia ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice. Na konferencii bola zvolená správna rada, ktorá pokračuje v tom istom zložení ako doteraz. Ing. Martin Junas – prezident, Ing. Ľuboš Bokor – sektretár, Mgr. Marek Juhász – pokladník, Roman Hrčka – člen, Mgr. Peter Bubán – člen, Andrej Junas – člen. Zároveň prišlo k menšej úprave stanov ŠK Blava 1928. Jednotlivý zástupcovia klubov predniesli správu o svojej činnosti a informovali o svojich plánoch na rok 2024. Konferencia schválila rozpočet na rok 2024, ktorého podstatnú časť tvorí dotácia od obce Jaslovské Bohunice. Prezident na záver konferencie poďakoval obci, poslancom obecného zastupiteľstva, sponzorom, rodičom za podporu a zabezpečenie finančných prostriedkov a všetkým ostatným, ktorý reprezentujú ŠK Blava 1928 vo svojich kluboch.
Futbalový klub mal náročnú situáciu, nakoľko družstvo dospelých s omladeným tímom muselo do posledných kôl bojovať o záchranu napriek tomu že predvádzali bojovné výkony. Čo sa týka mládežníckych tímov, tak tí odohrali veľmi dobré zápasy ale aj menej vydarené. Patrí im vďaka za záujem o futbal. Vidieť to na tréningovej ale aj zápasovej dochádzke.
V tenise sa podaril tento rok historický úspech, keď družstvo mužov vyhralo extraligu. Trénerom sa podarilo získať do radov TK ŠK Blava 1928 hráčov svetového formátu, na ktorých účinkovanie si zháňali sponzorov. Patrí im vďaka za reprezentáciu klubu ale aj obce. Deti z Tenisového klubu sa naďalej zúčastňujú individuálnych turnajov ale aj súťaží družstiev, kde reprezentujú seba ale aj klub a obec.
Stolný tenis si udržiava rovnakú výkonnosť, hrajú štyri tímy a snažia sa vychovať do seniorskej kategórie svojich nástupcov. Majú to o to zložitejšie, lebo veľa detí hrá futbal, tenis a iné záujmové krúžky.
V BAST klube sa to omladilo, trénujú mladí chalani a dokonca majú medzi sebou dievča, ktoré bude reprezentovať náš klub.
Futbalový veterán klub si tradične odohrá zápasy doma aj vonku s osvedčenými tímami. Pre túto skupinu športovcov je to o tom, aby sa spolu stretli, zašportovali si, posedeli a zaspomínali.
Vodácko-turistický klub sa naďalej venuje svojej činnosti, pomáha pri obecných akciách, za čo im patrí tiež poďakovanie. Ak bude mať niekto záujem o turistiku, môže sa obrátiť na Mgr. Petra Bubána, ktorí im dá informáciu kedy a kde sa robí nejaký výstup, túra.
Novým klubom v ŠK Blava je D.A.R.T.S. klub (šípkari), ktorý si vytvorili podmienky v areáli kasární, kde sa stretávajú, trénujú a hrajú súťaž. Túto športovú aktivitu vykonáva veľký počet domácich mladých ale aj starších občanov.
Správna rada počas zimných mesiacov ale aj na jar sa snažila nájsť sponzorov na zabezpečenie činnosti v jednotlivých kluboch. Ako som spomínal vyššie v článku, podstatnú časť rozpočtu tvorí dotácia obce. Momentálne nám sponzorsky, finančným darom pomohli rodičia detí cez poukázanie 2%, Občianske združenie FELICITAS, spoločnosť CS a firma ADLER Plus, s.r.o., Gastromarket – R, s.r.o.. Ďalej sme sa dohodli aj na spolupráci so spoločnosťami COLAS Slovakia, a.s., Termomont Dolná Krupá s.r.o. a MARELL s.r.o. Prísľub sme dostali aj so spoločnosti z nášho regiónu. Zároveň sme rozposlali žiadosti firmám z regiónu Jaslovské Bohunice ale aj veľkým spoločnostiam, ktoré majú na svojich stránkach možnosť žiadania finančných darov.
Takže veľké ďakujem patrí všetkým, ktorých som spomenul a verím, že spolupráca so športovými klubmi ŠK BLAVA 1928 v našej obci a sponzormi bude pokračovať aj naďalej.

Ing. Martin Junas – prezident ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice