Zmeny v Bast Klube

B.A.S.T. klub so zmenami v roku 2015

Na prvej členskej schôdzi B.A.S.T. klubu v roku 2015 prišlo ku veľmi významnej zmene, a to ku zmene federácie. Po takmer 10-tich rokoch sme sa ako klub rozhodli opustiť federáciu AWPC a prejsť do vysoko kvalitnejšej federácie a to WPC. Tento prestup znamená významný krok vpred a posunutie sa bližšie k najlepšej špičke nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Táto federácia má oveľa viac klubov a pretekárov na porovnávanie sa, usporadúva viacej súťaží (prioritne v mestách a nie v obciach) a umožňuje štart aj na súťažiach v bývalej federácii AWPC. Presne toto sú podmienky, ktoré nás oslovili a jednoznačne sme sa zhodli ísť za touto zmenou. Ďalšou významnou zmenou bola zmena pokladníka, kde namiesto už bývalého Radoslava Tomašoviča prebral miesto Pavol Sobol.

 

Roman Hrčka

predseda BAST klubu ŠK Blava