Začína nová futbalová sezóna 2010/2011

Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s činnosťou futbalového klubu počas letnej prestávky medzi starým a novým futbalovým ročníkom a v krátkosti priblížil naše ciele a plány do ročníka 2010 / 2011. Letná prestávka býva vždy krátka na veľké zmeny, či už v hráčskych kádroch, na trénerských postoch, v personálnom obsadení potrebných ľudí , ktorí zabezpečujú činnosť všetkých mužstiev v našom futbalovom klube. Aj napriek tomuto krátkemu času sme toho zmenili dosť, s predpokladom, že naša práca bude odbornejšia, perspektívnejšia, efektívnejšia, skrátka chceme robiť futbal čo najlepšie. V prvom rade sme museli vyriešiť obsadenie realizačných tímov pre jednotlivé kategórie. Všetky rozhodnutia sme robili s najväčšou zodpovednosťou.
„A“ mužstvo sme doplnili p. Romanom Spěvákom, ktorý sa bude spolu s p. Jaroslavom Kirinovičom starať o servis okolo mužstva.
Ako najvážnejšie rozhodnutie pokladám zmenu na poste trénera „SD“, kde p. Ľubomíra Chudého nahradil p. Igor Gažovič, ktorý si povedie svojich chlapcov z mladšieho dorastu aj v staršom doraste. Vedúcim mužstva „SD“ sa stal p. Pavol Pavlík a verím, že spolu vytvoria dobrý tandem pre svojich chlapcov, ktorí vstupujú do II. dorasteneckej ligy. Postup do tejto súťaže nebol jednoduchý, stál veľa úsilia všetkých, ale čo bude ešte potrebné zvládnuť v II. lige, si málokto z nás uvedomuje. Veľmi pozitívnym momentom postupu do vyššej súťaže je, že povedomie dobrej práce s mládežou sa dostáva za hranice nášho regiónu a niektorí mladí hráči sa nám hlásia sami. Postoj jednotlivých klubov, z ktorých títo hráči sa k nám hlásia, je prinajmenšom nezodpovedný k rastu mladých futbalových talentov. Nehovoriac o tom, že za hráča ktorí môže hrať II. dorasteneckú ligu a v materskom klube by hral omnoho nižšiu súťaž, si pýtajú peniaze za hosťovanie. Takéto výchovné praktiky sa robia v našom futbale na škodu všetkých zúčastnených už dlho. Aj napriek týmto negatívnym faktorom, verím, že mužstvo je doplnené vhodne a budeme sa všetci tešiť na kvalitné výkony v II. lige.
Ďalšou zásadnou zmenou je menovanie trénerskej dvojice pre mužstvo „MD“, ktorá je dvojičkou „SD“. Po dlhom hľadaní sme sa rozhodli pre dvojicu trénerov p. Jozef Zaťko /hlavný tréner/ a p. Jozef Kubiš /asistent trénera, vedúci mužstva/. Podmienky, v akých náš klub pracuje, začal nový tréner spoznávať až od polovice júla. Káder družstva tvoria väčšinou naši odchovanci, z ktorých väčšina ani nechyrovala, že bude hrať tak vysokú súťaž. Veríme, že spolu s trénermi budú napĺňať naše aj svoje futbalové predsavzatia.
Pri týchto dvoch mužstvách treba spomenúť nutnosť maséra, a na domácich zápasoch stanovenú prítomnosť lekára. Tieto požiadavky zatiaľ nemáme vyriešené, ale v krátkom čase sa musíme posnažiť tento problém vyriešiť.
Trénerom mužstva „starších žiakov“ bol v minulom roku p. Stanislav Jarábek , ktorí od nás po vzájomnej dohode odišiel. Patrí mu veľká vďaka za prácu, ktorú vo FK ŠK Blava vykonal. Na jeho miesto nastúpil Mgr. Marek Juhász, ktorý v predchádzajúcej sezóne viedol mladších žiakov a väčšinu z týchto našich mladých nádejí bude trénovať naďalej. Jemu i nám veľkú podporu pre toto mužstvo vytvára p. Ľuboš Matovič, ktorý je vedúcim mužstva, dušou mužstva, nadšencom a zároveň sponzorom. Príchod takýchto ľudí do „FK“ je naším želaním a zároveň cťou, že v minulosti sme začali robiť správnu vec.
Družstvo „mladších žiakov“ bude viesť tréner p. Rudolf Klenkovič, vedúceho mužstva bude robiť p. Tomáš Zachar . Pri tejto vekovej kategórii sa menia pravidlá futbalu, mužstvo bude hrať na menšie bránky, sú určené menšie rozmery hracej plochy a znížil sa počet hráčov v poli. Konečne aj v Západoslovenskom kraji bol niekto z kompetentných na zápase tejto vekovej kategórie a pochopil, že dá sa to aj inak…Budeme pozorne sledovať vývoj našej futbalovej mlade a prácu ich trénerov a dúfať, že sa to bude postupne prejavovať v nasledujúcich rokoch v starších kategóriách.
Aj keď v mužstve našich najmenších „prípravka“ nenastala žiadna zmena v realizačnom tíme , chcel by som poďakovať trénerovi a zároveň hráčovi „A“ mužstva p. Jurajovi Bachňákovi za prácu, ktorú s deťmi robí. Ide príkladom pre mnohých z nás a za všetko mu patrí obrovská vďaka a úcta.
Na záver by som mal spomenúť zmeny v hráčskych kádroch, ale tie Vám určite kompetentnejšie predstavia tréneri jednotlivých kategórií. Verím v ich profesionálny prístup k svojej práci a dúfam, že zmeny v hráčskych kádroch nám všetkým budú ponúkať atraktívne futbalové zážitky.
Vážení športoví priatelia, dovoľte mi poďakovať v mene VV FK ŠK Blava obci Jaslovské Bohunice, starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, sponzorom, funkcionárom, usporiadateľom a dobrovoľníkom a hlavne fanúšikom za podporu, ktorú budeme i v novom futbalovom ročníku 2010 / 2011 určite potrebovať.

Mgr. Daniel Horváth, predseda FK ŠK Blava