Úspešné deti tenisovej prípravky

Deti z tenisovej prípravky ŠK Blava sa počas letných mesiacov zúčastňovali turnajov a dosahovali veľmi dobré výsledky. Súťažili v kategórii do 8 rokov a do 10 rokov. Medzi najúspešnejších patrili Peťo Kučera, Matúš Barcaj, Paľko Gula, Matúš Kuba- Danaj, Laurika Nádaská, Natálka Mrvová a Tobias Hutta. Získali prvé, druhé a tretie miesta vo svojej kategórii.

TC Topoľčany usporiadal 23.6.2012 turnaj detí do 8 rokov. Účasť bola rekordná, 64 detí vo veku 6 až 8 rokov.  Za ŠK Blava Jaslovské Bohunice sa zúčastnil Matúš Kuba- Danaj, ktorý v najmladšej kategórii získal krásne tretie miesto. TK Senica zorganizoval podobný turnaj detí do 8 rokov dňa 30.6.2012. Turnaja sa zúčastnili Tobias Hutta a Matúš Kuba- Danaj. Najviac sa darilo Matúšovi, ktorý zvíťazil v kategórii najmladších detí. Tobias Hutta prehral v semifinále a obsadil pekné štvrté miesto. Ďalej sa hrali turnaje v Hlohovci, v Leopoldove, v Piešťanoch, v Bratislave, v Trnave, na ktorých postupne vyhrali Peťo Kučera, Laurika Nádaská a Natálka Mrvová, ale potešili aj druhé a tretie miesta Paľka Gulu, Matúša Barcaja, Matúša Kuba- Danaja či Tobiasa Huttu.

Tieto úspechy deti ešte viac motivujú a pristupujú zodpovednejšie k tréningom. Verím, že nám vyrastajú ďalšie malé hviezdičky, a preto im držím palce do ďalších turnajov a pevnú vôľu do tréningov.