Ples športovcov

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som touto cestou poďakoval všetkým účastníkom, organizátorom, pomocníkom, dobrovoľníkom,  a samozrejme všetkým podporovateľom, partnerom a obecnému úradu v Jaslovských Bohuniciach pri realizácii

PLESU ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice

Zvlášť chcem poďakovať najmä Veronike Tomašovičovej  a Danke Halaškovej, ktoré svojou prácou pomohli vytvoriť príjemné plesové prostredie a v neposlednom rade môjmu spoluorganizátorovi Ing. Martinovi Junasovi  . Ešte raz vyslovujem poďakovanie všetkým občanom, ktorí vo svojom voľnom čase, svojou veľkou mierou prispeli k reprezentácii Plesu športovcov v Jaslovských Bohuniciach.

Veľké poďakovanie odovzdávam aj od plesových hostí, ktorí na našu adresu vyslovili obdiv a úprimné poďakovanie.

Tešíme sa na ďalší ročník  plesu a veríme, že sa opäť spolu stretneme a dobre zabavíme.

S pozdravom
Mgr. Marek Juhász