Vodáci v novom šate

Dňa 8.3.2011 sa konala výročná členská schôdza vodáckeho klubu ŠK Blava Jaslovské Bohunice. Okrem toho, že bol zvolený nový výkonný výbor v tomto zložení:

Predseda: Mgr. Ivan Kadlečík
Tajomník/pokladník: Mgr. Magdaléna Malovcová
Kontrolór: Mgr. Tomáš Mikuš
Člen výboru pre prácu s deťmi: Mgr. Peter Bubáň,

bolo potrebné zmeniť zameranie klubu, rozšíriť obsahovú orientáciu činnosti klubu aj na turistickú platformu s prihliadnutím na sezónnosť vodáckeho zamerania a potrebu udržiavania kondície i počas ´nevodáckych´ mesiacov roku, teda na vodácko-turistickú zameranosť a z toho vyplynula i nutnosť zmeniť názov klubu. Obdobie od minulej výročnej schôdze ukázalo, že v ´nevodáckom období´ roka sa činnosť klubu orientovala na aktivity turistického charakteru s poznávacími a kondíciu posilňujúcimi cieľmi, ktoré mali svojich pravidelných účastníkov. Okrem toho aktivity ukázali, že je medzi členmi klubu záujem aj o túto oblasť a že na ňu vo svojich radoch máme aj schopných organizátorov. Máme zato, že pokiaľ sa nepodarí vylepšiť vybavenie základným vodáckym náčiním – loďkami, okrem kondičných cieľov bude toto rozšírenie obsahu činnosti klubu napĺňať aj možnosti stabilizácie a rozšírenia členskej základne na platforme spoločných akcií.
V snahe zapojiť do aktivít vodácko-turistického klubu i občanov z Jaslovských Bohuníc budeme pravidelne informovať o našich aktivitách na internetovej stránke ŠK Blava Jaslovské Bohunice i prostredníctvom Blavských novín. Uvítali by sme i možnosť spropagovať naše akcie prostredníctvom obecného rozhlasu a to po vzájomnej dohode klubu s obcou.
Náš vodácko-turistický klub v novom šate oznamuje malým i veľkým občanom Jaslovských Bohuníc, ktorí chcú s nami objavovať krásy a tajomstvá prírody, robiť činnosti v súlade s prírodou, či na vode alebo na súši, že dvere do nášho klubu sú otvorené.

Alena Hromadová, člen vodácko-turistického klubu