Štvrťročná bilancia

02.02.2013 – 03.02.2013

Vodácko-turistický rok 2013 sme začali tradične novoročným stretnutím členov s cieľom naplánovať činnosť na prvý polrok 2013. Čo však bolo iné? Zmenilo sa miesto podujatia. Predchádzajúce stretnutia v poľovníckej chate v Žlkovciach na brehu Dudváhu boli fajn, avšak školiaci areál Včelárska Paseka v Kráľovej pri Senci poskytuje viac priestoru a možností  na prácu i relax. Sobotný večer otvorili vodné víly čítaním malého dramatického dielka o vodníkoch žijúcich v dávnych časoch na riečke Blava. Pestrý program bol naplnený hrami, zábavou a tiež nesmelo chýbať symbolické prijatie nových vodných víl do vodnej ríše.

Druhý deň už bol pracovný. Spoločnými silami sme naplánovali činnosť  na prvý polrok 2013 a tiež sa i   v náčrtoch zrodil program na deň detí a na deň oslavy 900. výročia prvej zmienky o obci Jaslovské Bohunice.  Radosť nám urobila aj naša kronika, ktorá dokumentuje našu činnosť od roku 2008.

31.3.2013

Náš prvý splav v tomto roku bol naplánovaný na Veľkonočnú nedeľu dňa 31.3.2013. Prihlásení členovia klubu s napätím sledovali vývin počasia. Na Bielu sobotu bolo ráno dočista vybielené. V tomto počasí splavovať vodu by prinieslo skôr utrpenie ako radosť a telefonát od organizátora splavu to potvrdil. Splav bol zrušený. Po nádielke snehu sa v nedeľu očakával celodenný dážď. Vodák mieni a príroda mení. Avšak nevzdávame sa a veríme, že  v máji bude druhý pokus o splav Malého Dunaja úspešný.

Alena Mlčoch Hromadová