STOLNÍ TENISTI SA PRESŤAHOVALI DO HALY

Oznamujeme všetkým našim priaznivcom, že od 31.10 .2019 sa náš stolnotenisový oddiel definitívne presťahoval da športovej haly č.1 na štadióne. Hala je zrekonštruovaná , má nové osvetlenie a podlahu . Objekt slúžil predtým tenisu a tak bolo treba vybavenie prispôsobiť stolnému tenisu. V hale máme teraz 9 stolov a tak máme podmienky ako málokto na celom Slovensku !   Veľká vďaka patrí  vedeniu obce, ktoré nám tento objekt prikleplo a tiež vedeniu nášho oddielu, ktoré sa pričinilo o urýchlenie celej rekonštrukcie. Tiež  treba oceniť prácu všetkých členov oddielu, ktorí sa zúčastňovali brigád súvisiacich s presťahovaním. Hádam sa čoskoro dočkáme aj prekrytia časti vonkajšieho priestoru, ktorý vedie k šatniam a soc. zariadeniam. Náš oddiel má 5 družstiev dospelých  a dve žiacke družstvá a tak sme sa už v telocvični základnej školy začali dlhšie tiesniť, aj keď sme mali k dispozícii 5 stolov.  Dúfame, že nové priestory pomôžu výraznejšie zvýšiť úroveň našej hry , ale hlavne pritiahnuť čo najviac mladých talentov tohto krásneho športu  !

Jaslovské Bohunice A – Vydrany B 14:4
Jaslovské Bohunice B – ŠKP Trnava 11:7