Oznam

Oznam:

Važení športový fanúšikovia od 1.septembra 2020 na slovensku čakajú ďalšie obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.Obmedzenia platia od najvyššej po najnižšiu futbalovú súťaž.Vstup do športového areálu je možný len s rúškom na tvári, pričom každý jeden divák ho musí mať na tvári počas celého stretnutia, uvádza aktuálny platný manuál hygienických opatrení s pojených s pandémiou koronavírusu. Pri vstupe na štadión sú fanúšikovia povinní vydezinfikovať si ruky s prostriedkom, ktorý bude umiestnený pri vstupoch na štadión ako aj v priestoroch hlavnej budovy.Sedieť na tribúne sa môže len na vyznačených miestach. medzi všetkými osobami na športovisku / okrem aktérov stretnutia/ musí byť vzdialenosť minimálne dva metre.Preto Vás týmto žiadame o dodržiavanie týchto zásad aby sme sa spoločne chránili pred vírusom.V prípade ak rúško nebudete mať pri sebe, budete mať možnosť si ho zakúpiť pri vstupe na štadión.Ďakujeme za ohľaduplnosť a dodržiavanie nariadených opatrení.