Mimoriadna členská schôdza

Štvrtok 7.10.2010 na 18,00 hod. boli pozvaní členovia VK Blava na mimoriadnu členskú schôdzu, na ktorej okrem prejednania doterajšej činnosti a plánov na ďalšie obdobie, mali vodáci možnosť precvičiť si zásady oživovania a prvej pomoci na figuríne prepojenej počítačom na vyhodnocovacie zariadenie. 1.foto- svoju pripravenosť si vyskúšal aj prítomný tajomník a futbalový tréner ŠK Blava Ing. Jozef Brezovský.
To, že vyskúšať si masáž srdca a dýchanie z úst do úst pod dozorom odborníka a počítačovej techniky bez stresu je potrebné aj opakovane, sme sa presvedčili všetci, ktorí sme si mysleli, že my s tým nemôžeme mať žiadne problémy!
Celoročnú prípravu na mimoriadne udalosti a ich zvládanie sme si precvičili po fundovanej prednáške Dr. Juraja Varcholu, ktorý je gestorom prvej pomoci nielen pre výcvik nových vodičov motorových vozidiel, ale vďaka svojmu vzťahu k vodáctvu aj pri našich športových akciách. 2. foto- vodáci ktorí si našli čas a mali možnosť vyskúšať ako na tom s prvou pomocou v prípade potreby sú.
Z prejednaných plánov na ďalšie obdobie v skratke:
Sobota 16.10.2010 o 10.00 hod. pozvánka na tréning dračích lodí na Slňave v Piešťanoch s možnosťou vyskúšať zapožičané dračie lode od riaditeľa SVP. Piešťany ing. Koštiaľa.
Ukončenie vodáckej sezóny na Váhu a jesenné splavy Váhu od Nového Mesta nad Váhom.
Účasť na stretnutí vodákov v Liptovskom Mikuláši- využitie vodáckeho areálu A. Cibaka na budúcoročné akcie.
Plánovaný splav meandrov rieky Moravy.
Zabezpečenie prostriedkov na činnosť v roku 2011- projekty a akcie.
Foto : Areál vodných športov v L. Mikuláši.
Vodné dielo Nádrž Čierny Váh a zasnežené končiare V. Tatier pri mojej návšteve začiatkom októbra 2010.

Ing. Jozef Vrbovský