Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke

Dňa 7 . 5 . 2011 v Žiline sa konali Majstrovstvá tlaku na lavičke . Pretekalo sa v piatich kategóriách- junior, dorast, open, submaster a master. Klub silového trojboju a tlaku na lavičke B.A.S.T. Jaslovské Bohunice súťažil v troch kategóriách. Vo vekovej 17 – 18 rokov junior pretekal Radovan Tomašovič, ktorý po prvom a treťom pokazenom pokuse obsadil prvé miesto výkonom 200 kg. Druhým juniorom bol Pavol Sobol, ktorý základným pokusom 130 kg a dvomi neplatnými pokusmi obsadil celkovo tretie miesto . Ako tretí z pretekárov v dorasteneckej kategórii súťažil Roman Hrčka, ktorý peknými pokusmi 130 , 140 kg obsadil celkovo štvrté miesto. Musím poznamenať, že to bola Romanova prvá súťaž a počínal si veľmi svedomito a zodpovedne . V poslednej a najviac zastúpenej kategórii bola kategória open, v ktorej sme mali zastúpeného jedného pretekára a nim bol jeden z najstarších členov B.A.S.T. Miloš Sýkora. Po dvoch neplatných pokusoch a posledným základným pokusom 150 kg, obsadil celkovo tretie miesto. Ďakujem pretekárom za zodpovednú tréningovú prípravu, skvelé výkony a vzornú reprezentáciu obce Jaslovské Bohunice.

Ladislav Hricišče, predseda B.A.S.T. klubu