Keď sa jar opýta ….

Možno je ešte na túto otázku skoro dávať odpoveď a kým budeme hodnotiť prácu tohto obdobia, sa toho určite veľa udeje a budeme to vnímať určite s väčším nadhľadom a pochopením.
Chcel by som Vás aspoň v krátkosti oboznámiť so zmenami v FK ŠK Blava od začiatku tohto roka 2010.
Dňa 4. januára 2010 sa uskutočnil Výkonný výbor FK , na ktorom p. Matovič Štefan a p. Brunner Miroslav oznámili ukončenie činnosti v štruktúrach klubu. Táto skutočnosť nás všetkých zaskočila a museli sme prijať opatrenia, aby futbalový klub mohol ďalej pokračovať v práci. Dočasným vedením bol poverený Mgr. Daniel Horváth a Mgr. Jozef Brezovský.
Chcel by som aspoň za mňa povedať, že v takom ´ KOLOSE ´ akým bezpochyby ŠK Blava je, odchod takých dôležitých ľudí zanechá na určitý čas istý druh vzduchoprázdna, a to nehovorím o spôsobe odovzdávania dokladov a informácií nastupujúcim funkcionárom.
Dňa 29. Januára 2010 sa uskutočnila Výročná členská schôdza FK ŠK Blava, na ktorej bolo vzaté na vedomie ukončenie činnosti v štruktúrach klubu p. Štefana Matoviča a p. Miroslava Brunnera. Bol zvolený VV FK v zložení: predseda Mgr. Daniel Horváth, tajomník Mgr. Jozef Brezovský, pokladník Jaroslav Kirinovič, Peter Ryška, Roman Spěvák, Juraj Matolek, Marian Bača.
Členská schôdza schválila plán činnosti a ciele na rok 2010.
Cieľom ´A´ mužstva dospelých je skončiť v súťažnom ročníku 2009/2010 do 10. miesta v II. futbalovej lige. Postup staršieho dorastu do II. futbalovej ligy je veľkou výzvou pre ŠK Blava a cieľ by mal byť aj reálny. Mladší dorast má za cieľ skončiť do 5. miesta, ale ako dvojička staršieho dorastu nemusí byť umiestnenie prvoradým cieľom. Oveľa dôležitejšou úlohou je vyhľadávať a dopĺňať káder mladšieho dorastu, doplniť realizačný tím a tým zabezpečiť podmienky pre športový, výkonnostný rast a systematický prechod hráčov do staršieho dorastu.
Starší žiaci, mladší žiaci, prípravka majú vytvorené dostatočné podmienky pre ich športové napredovanie. Dôležitou úlohou pre nasledujúce obdobie je dopĺňanie hráčskych kádrov všetkých žiackych kategórií, zlepšovať spoluprácu s rodičmi a starať sa o športový aj ľudský rast našich nástupcov.
Najdôležitejšou a dlhodobou úlohou FK je vychovávať a uprednostňovať zaraďovanie hráčov s registráciou ŠK Blava Jaslovské Bohunice do hráčskeho kádra ´ A ´ mužstva dospelých.
Dňa 15. februára 2010 sme uskutočnili zmenu na poste hlavného trénera´A´ mužstva dospelých. Novými trénermi ´A´ mužstva sa stali p. Ľubomír Chudý, Mgr. Jozef Brezovský a asistent trénera Mgr. Marek Juhász., P. Stanislav Jarábek prijal ponuku vykonávať funkciu trénera starších žiakov a patrí mu od nás vrelá vďaka . Všetci sme radi, že môžeme s takouto osobnosťou spolupracovať.
Verím, že zmeny, ktoré sme urobili počas predchádzajúceho obdobia nás posilnia a posunú dopredu. Prajem všetkým športovcom, trénerom a realizačným tímom, aby táto jar bola pre nich úspešná, a aby sme spoločnými silami stanovené ciele dosiahli.
Dovoľte mi poďakovať všetkým sponzorom za ich podporu, tak isto obci Jaslovské Bohunice a
v neposlednom rade starostovi obce Petrovi Ryškovi.

Mgr. Daniel Horváth, predseda FK ŠK Blava