Hodnotenie priebehu futbalového roka 2014

Našim cieľom bolo pokračovať v nastúpenej ceste. Nie všetky ciele sa nám podarilo splniť. Hlavná činnosť na toto obdobie bolo zamerane na mládež kde všetci činovníci klubu vyvinuli maximálne úsilie na podporu futbalistov v mládežníckych kategóriách. Systematickou pracou trénerov a vedúcich mužstiev výborným tréningovým procesom a samozrejme veľkou podporou ktorú sme pociťovali zo strany vedenia obce ,  sa nám podaril výnimočný úspech postup do 2 dorasteneckej ligy ZSFZ v doraste, ktorého dôležitosť počiarkol i osobné poďakovanie na slávnosti: Odovzdanie  z rúk predsedu ZSFZ p.Gádošiho, zastupcovia OBFZ Trnava p. Hracho, p. Cuninka ako aj zástupcov obce p.Krajčovicovej,  p. Juhásza a samozrejme aj hlavných sponzorov ako: obecný úrad Jaslovské Bohunice, poslanci obecného zastupiteľstva,  p.Hrčka Milan,  Matovič Ľuboš. Toto vydarené podujatie len dokázalo že nastúpená cesta je správna. Vychovanie hráčov do mužských mužstiev A a B vlastných odchovancov, čo sa nám darí nakoľko už niektorý hráči pôsobia v A mužstve. A v nemalej miere treba vyzdvihnúť  úspech nášho  B mužstva o ktorý sa zaslúžilí menovci a veľký futbalový nadšenci a dlhoročný funkcionári ako: Celestín Gajarský,  Marián Gajarský, Vladimír Pekár  kde hneď po založení  B mužstva postúpili do vysej súťaže a podotýkam len z domácich hráčov čo samé je znakom toho že  v nasej obci sú výborný futbalisti a niektorý z nich sú pravidelne povolávaný do A mužstva.

Cieľom oboch futbalových oddielov mužov  je prepojiť a skvalitniť kádre v tímoch tak aby  boli postupne s odchovancami z dorasteneckých kategórii zaradený do A alebo B tímu a veľkým želaním je aby tieto mužstvá tvorili len hráči z vlasých radov . Sami si uvedomujeme že táto cesta je veľmi ťažká a nedá sa dosiahnuť za krátke obdobie preto by bolo dobre aby kontinuálne ľudia ktorý majú tieto ciele pokračovali v prací aj naďalej a ako ukazuje krátke  obdobie už na samom začiatku boli výrazné úspechy čo svedčí Otom že nastúpená cesta je správna.. Chcem poďakovať osobitne ľuďom ktorý tvrdo pracovali na cieľoch futbalového klubu obetovali svoj voľný čas a venovali svoje úsilie robote na zabezpečení cieľov a to : starostke obce, obecnému úradu Jaslovské Bohunice – poslancom, výkonnému  výboru a samozrejme hráčom, rodičom a všetkým ktorý sa pričinili vo futbalovej verejnosti. Verím že spoločnými silami zvládneme napĺňať ciele ktoré sme si stanovili a budeme sa tešiť na stretnutia kvalitných futbalových zápasov všetkých našich mužstiev . Rozpočet ktorý bol oveľa menší ako v minulosti bol príčinou odchodu renomovaných trénerov hráčov ktorý odišli  za lepšími podmienkami a preto  sme v A mužstve nedokázali situáciu  stabilizovať a dosiahnuť významné úspechy. Z toho vyplýva že situácia v A mužstve na základe uvedeného sa zhoršila. Pevne veríme že po viacerých zmenách  sa momentálne vedenie Tréner Chudý Ľubomír a vedúci mužstva Jozef Kubiš s funkcionármi urobí pre mužstvo maximum a dokážu udržať súťaž a získať čas na ďalšiu pracú na naplnenie cieľov.

Na zaver chcel by som poprosiť športovú obec a verejnosť obyvateľov Jaslovských Bohuníc o zhovievavosť pri napĺňaní cieľov vieme že sa ozývajú i hlasy ktoré kritizujú našu prácu ktoré sa nepáči postavenie A mužstva v tabuľke ale verte cesta a cieľ sú zvolene správne len tento proces má dlhodobý charakter, ktorý sa nedá naplniť zo dna na deň. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom samotným funkcionárom, fanúšikom, obecnému úradu a všetkým športovým zanietenom.

 

S pozdravom Mgr. Marek Juhász predseda ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice