Hodnotenie A mužstva

Mužstvo som prevzal sedem kôl pred koncom súťaže, kedy bolo ešte všetko otvorené a čakali nás náročné zápasy o zotrvanie v súťaži, nakoľko až do posledného kola nebolo...