BAST klub v príprave

Dňa 30.júla 2016 sauskutočnila v TrnaveMedzinárodnápohárovásúťaž v mŕtvomťahu. Zúčastnilosananejcca. 100 pretekárov z rôznychkrajínaajnášklub tam mal zastúpenie, a to novéhopretekáraMilanaSmutného. Bola to Milanovaprvásúťaž v mŕtvomtlaku a kedžesanachádzal v najsilnejšejkategórii,takobsadilsympatické 13.miesto. Milanovaosobnáhmotnosť bola 79,5kg. Na prvýpokussinaložil 190kg,ktorézdvihol.Pridruhompokusenaváhe 200kg sa mu pošmyklanoha, nakoľkoorganizátoripripravilinevhodnýpovrch,čorobiloproblémajnajlepšímborcomnasúťaži. Tretípokustedaneriskoval

a opäťišielnaváhu 200kg, ktorézdolal. Milan mádobrýpotenciál,takženaďalšíchsúťažiachmôžemeodnehoočakávaťvyššieváhy atýmajlepšieumiestnenie.

Roman Hrčka, predseda BAST ŠK Blava 1928 JaslovskéBohunice

Foto: archív BAST klubu