Zmena času prípravného zápasu

22.2.2020 sa mení čas prípravného zápasu zo 17:00 na 11:00

nový termín ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice – Horná Krupá na UT v Hlohovci o 11:00 za pochopenie ďakujeme