Oznam

Oznam: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Vážení športový fanúšikovia od 18.septembra 2020 na Slovensku čakajú ďalšie obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.

– v prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať občerstvenie,

– vstup do športového areálu je možný len s rúškom na tvári, pričom každý jeden divák ho musí mať na tvári počas celého stretnutia, uvádza aktuálny platný manuál hygienických opatrení spojených s pandémiou koronavírusu.

-pri vstupe na štadión sú fanúšikovia povinní vydezinfikovať si ruky s prostriedkom, ktorý bude umiestnený pri vstupoch na štadión ako aj v priestoroch hlavnej budovy.

-sedieť na tribúne sa môže len na vyznačených miestach , medzi všetkými osobami na športovisku  musí byť vzdialenosť minimálne dva metre  s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti

-zákaz podávania rúk

-ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

Preto Vás týmto žiadame o dodržiavanie týchto zásad aby sme sa spoločne chránili pred vírusom.

V prípade ak rúško nebudete mať pri sebe, budete mať možnosť si ho zakúpiť pri vstupe na štadión.

Ďakujeme za ohľaduplnosť a dodržiavanie nariadených opatrení.